Yazım Kuralları

Yazım Kuralları


1. Bildiri özetleri en az 250 sözcükten oluşacak şekilde 11 punto ile hazırlanmalı ve özetlerin altında en az 3, en fazla 5 5 anahtar sözcük verilmelidir. Sempozyum kaydı, özet ve tam metin gönderimi kayıt linkinde bulunan sistem üzerinden yapılmalıdır.


2. Kabul edilen bildirilerin baskıya hazır son şeklinin belirtilen tarihten önce sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bildiri tam metinlerinde İngilizce özet ve anahtar sözcükler de bulunmalıdır. Bildirilerini yüklemeyen katılımcıların çalışması sempozyum yayınında yer almayacaktır.


3. Bildiri metinleri 12 sayfayı geçmemelidir.


4. Bildirilerde kaynak gösterme APA veya MLA atıf yöntemine göre yapılmalıdır. Farklı bir kaynakça sistemi ile hazırlanan bildiriler yayımlanmayacaktır.


5. Bildiri metninin boyutu 20 mb ‘tan küçük olmalıdır.6. Bildiriler ve Bildiri Özetleri 11 punto ile Word programında Times New Roman yazı tipinde hazırlanmalıdır.

7. Özel bir yazı tipi kullanılmışsa bu bildirinin sistem sayfasında ilgili açıklama bölümünde belirtilmesi ve sisteme pdf olarak da yüklenmesi gerekmektedir. Bu bildiri sahibinin ayrıca sempozyum sırasında hem .doc, .docx, .rtf (Word) uzantılarından biri ile kaydedilmiş dosyanın hem de .pdf uzantılı dosyanın dijital kopyası bir çıktı ile birlikte sempozyum sekreteryasına teslim edilmelidir.


MLA KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMİ


MLA YAZIM KURALLARI ve KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİXII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’na göndereceği yazının referans sistemi ve kaynakça düzenlemesinde MLA STYLE Manual and Guide to Scholarly Publishing (3. Baskı, 2008) kullanmak isteyen katılımcılar aşağıdaki bilgileri inceleyebilirler.


METİN İÇİ PARANTEZ İLE KAYNAK GÖSTERME


1. Parantez içinde gösterilen kaynak bilgisi, mümkün olduğunca kısa ve net olmalıdır.


2. Parantez içinde gösterilen kaynak bilgisi, mümkün olduğunca kısa ve net olmalıdır.


3. Parantez içinde verilen bilgi metinde sunulan bilgiyi tekrar etmemelidir. (Örneğin “Harold Bloom … öne sürer” dendikten sonra parantez içinde yazarın soyadının yazılması metinde sunulan bilginin tekrarı anlamına gelmektedir. Bu nedenle, eğer Bloom’a ait tek bir yapıt kullanılmışsa, yalnızca sayfa numarasını göstermek yeterli olacaktır. (Bloom, 1985: 265) değil (265).


4. Parantez içinde sunulan kaynak bilgisi alıntılanan bilgiyi içeren cümle veya ibarenin sonuna gelen noktalama işaretinden önce verilmelidir. Örn. Harold Bloom … öne sürer (265).


5. Elektronik ortamdan (internet) alınan kaynaklara ait referans bilgileri, basılı kaynaklarla aynı şekilde gösterilmelidir. Eğer kullanılan çevrimiçi (online) kaynakta sayfa numarası belirtilmemişse parantez içinde de sayfa numarası belirtilmez.


Örnekler:
– Metin içinde yazarın belirtilmesi: Bloom bu eleştiriyi dile getirmiştir (265-269).
– Referansta yazarın gösterilmesi : Bu eleştiri dile getirilmiştir (Bloom 265-269).
– Birden fazla yazar: Bu eleştiri (Sidney ve Hopkins 7) yerindedir.
– Birden fazla yer: Bloom bu kurama karşı çıkar (186-187, 276).
– Birden fazla kaynak: (Bloom 76; Hopkins 368)
– Birden fazla ciltli kaynak: (Bloom 2: 185-189)
– Cildin tamamına gönderme yapılıyorsa : (Bloom, 2. Cilt)
– Kurumsal yazarlar: (Birleşmiş Milletler, Kültürel Haklar Komisyonu 56-59)


KAYNAKÇA:
-Kaynakça yeni bir sayfadan başlamalı ve yazarların soyadlarına veya yazarı bilinmeyen kaynakların başlıklarına göre alfabetik sırayla düzenlenmelidir.
-Metin içinde atıfta bulunulan bütün yapıtlar, kaynakça bölümünde yazılmalıdır.
-Kaynakçada atıfta bulunulmayan yapıtlar yer almamalıdır.
-Kaynakçada yer alan yapıtları yayımlayan yayınevleri belirtilirken yayınevi, yayıncılık gibi sözcükler kullanılmamalıdır. İmge Yayınevi değil İmge, gibi.
-Birden fazla yayınevi gösteriliyorsa, aralarına noktalı virgül konarak tümü belirtilmelidir.
-Aynı yayınevi için birden fazla basım yeri gösterilmişse, yalnızca ilki kullanılmalıdır.


Temel Format:
Yazarın Soyadı, Adı. Kitabın Başlığı. Basım Yeri: Yayınevi, Basım Tarihi.


Tek yazar: Yazarın Soyadı, Adı. Kitabın Başlığı. Basım Yeri: Yayınevi, Basım Tarihi.


Tek yazar:
Nabokov, Vladimir. Lolita. New York: Putnam, 1955.
Aynı yazara ait başka bir yapıt:
—. Speak, Memory: An Autobiography Revisited. New York: Knopf, 1999.


İki yazar:
Cross, Susan, ve Christine Hoffman. Bruce Nauman: Theaters of Experience. New York: Guggenheim Museum; Londra: Thames & Hudson, 2004.


Üç yazar:
Lowi, Theodore, Benjamin Ginsberg, ve Steve Jackson. Analyzing American Government: American Government, Freedom and Power. 3. Baskı. New York: Norton, 1994.


Üç fazla yazar:
Gilman, Sander, ve ark. Hysteria beyond Freud. Berkeley: U of California P, 1993.


Kurumsal yazar:
Herbert F. Johnson Museum of Art. A Guide to the Herbert F. Johnson Museum of Art, Cornell University. Ithaca: Cornell U, 1973.


Birden fazla ciltli yayınlar:
Morison, Samuel Eliot, Henry Steele Commager, ve William E. Leuchtenburg. The Growth of the American Republic. 2 cilt. New York: Oxford UP, 1980.


Yazarı veya editörü bilinmeyen yayınlar:
Peterson’s Annual Guides to Graduate Study. 33. Baskı. Princeton, NJ: Peterson’s, 1999.


Çeviri kitap:
Foucault, Michel. Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason. Çev. Richard Howard. New York: Vintage-Random House, 1988.


Editör:
Hill, Charles A., ve Marguerite Helmers, ed. Defining Visual Rhetorics. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2004.
Derleme eserlerde veya antolojilerde yer alan makale veya kitap bölümü:


Kitapta makale:
Ahmedi, Fauzia Erfan. “Welcoming Courtyards: Hospitality, Spirituality, and Gender.” Feminism and Hospitality: Gender in the Host/Guest Relationship. Ed.Maurice Hamington. Lanham: Lexington Books, 2010. 109-24.


Yeniden basılan makale:
Hunt, Tim. “The Misreading of Kerouac.” Review of Contemporary Fiction 3. 2 (1983): 29-33. Contemporary Literary Criticism. Ed. Carl Riley. Cilt 61. Detroit: Gale, 1990. 308-10.


Referans kitaplarından alınan makaleler veya girdiler:
Eğer makale veya girdinin yazarı belirtilmişse, önce yazarın ismi, belirtilmemişse önce başlık verilmelidir. Bilinen referans eserler için bütün yayın bilgisinin verilmesine gerek yoktur. Yalnızca referans eserin başlığı, kaçıncı baskı olduğu ve yayın tarihini belirtmek yeterlidir.


Sözlük girdileri:
“Hospitality.” Tanım 1a. Webster’s Third New World Dictionary. 1993.


Ansiklopedi girdileri:
Mercuri, Becky. “Cookies.” The Oxford Encyclopedia of Food and Drink in America. Ed.Andrew F. Smith. 1. Cilt. 2004.


Az tanınan referans eserlerden alınan makaleler:
Bernheisel, J. Frank. “Setting Recycling Goals and Priorities.” McGraw-Hill Recycling Handbook. Ed. Herbert F. Lund. 2. Baskı. New York: McGraw-Hill, 2001.


Süreli yayınlarda (akademik dergi, popüler dergi ve gazete) yer alan makaleler:
– Akademik dergilerde yayımlanan makaleler, tek yazar:
Matarrita-Cascante, David. “Beyond Growth: Reaching Tourism-Led Development.” Annals of Tourism Research 37. 4 (2010): 1141-63.
– Akademik dergilerde yayımlanan makaleler, iki yazar:
Laing, Jennifer, ve Warwick Frost. “How Green Was My Festival: Exploring Challenges and Opportunities Associated With Staging Green Events.” International Journal of Hospitality Management 29. 2 (2010): 261-7.
– Popüler dergilerde yayımlanan makaleler:
Kaplan, David A. “Corporate America’s No. 1 Gun For Hire.” Fortune 1 Kasım 2010: 81-95.
– Gazetelerde yayımlanan makaleler, yazarı belirtilmemiş:
“Africa Day Celebrated in Havana.” Granma International 31 Mayıs 2009, İngilizce baskı: 16.
– Gazetelerde yayımlanan makaleler, tek yazar, birbirini takip etmeyen sayfalar:
Bajaj, Vikas. “The Double-Edged Rupee.” New York Times 27 Ekim 2010: B1+.


Resmî Belgeler
Belgenin yazarı bilinmiyorsa belgeyi hazırlayan kuruluşun ismi yazar olarak kullanılır. Amerika Birleşik Devletleri. Kongre. Senato. Committee on Governmental Affairs. The Future of the Independent Counsel Act. Hearings 106th Cong., 1st sess. Washington: GPO, 1999.


Uluslararası Belgeler
Birleşmiş Milletler. Genel Kurul. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi. New York: Birleşmiş Milletler, 1979.


Görsel İşitsel Kaynaklar
Film veya video kaydı:
Annie Hall. Dir. Woody Allen. 1977. Video kaset. MGM/UA Home Video, 1991.
Ses kaydı:
Counting Crows. August and Everything After. DGC, 1993. CD. Ses kaydı, belirli bir şarkı: Counting Crows. “Mr. Jones.” August and Everything After. DGC, 1993. CD.
CD-ROM
“Marriage.” Encyclopedia Judaica. CD-ROM. Vers. 1.0. Kudüs: Judaica Multimedia, 1997.
Internet’ten Kaynak Kullanma Kişisel Web sitesi:
Eğer yapıtın başlığı yoksa Ana Sayfa, Giriş, vb. bir başlık kullanılabilir.
Rule, Greg. Home page. Web. 16 Kasım 2008.
Online ansiklopedi girdisi:
“Einstein, Albert.” Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopedia Britannica, 1999. Web.27 Nisan 2009.
Az tanınan online kaynak kitapta makale:
Nielsen, Jorgen S. “European Culture and Islam.” Encyclopedia of Islam and the Muslim World. Ed. Richard C. Martin. New York: Macmillan Reference-Thomson/Gale, 2004. Web. 4 Temmuz 2009.
Online süreli yayında makale:
Chaplin, Heather. “Epidemic of Extravagance.” Salon 19 Feb. 1999: 13-25. Web. 12 Temmuz 1999.
Bir veritabanından ulaşılmış tam metinli dergide makale:
Vargas, Jose Antonio. “The Face of Facebook.” New Yorker 86.28 (2010): 54-63. Academic Search Premier. Web. 25 Ocak 2011.
Baskı bilgisi bulunan online kitap:
Frost, Robert. North of Boston.2. Baskı. New York: Henry Holt and Co., 1915. Google Books. Web. 30 Haz. 2009.

Örnek Tam Metni İçin TIKLAYINIZ