Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdullah KÖK

Akdeniz Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL

Başkent Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER

Fırat Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN

Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet BURAN

Fırat Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet DEMİRTAŞ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN

Trakya Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Alemdar YALÇIN

Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)

Prof. Dr. Alfiya YUSUPOVA

Kazan Devlet Üniversitesi (Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. Ali AKAR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ali GÖÇER

Erciyes Üniversitesi, (Türkiye)

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI

Yıldız Teknik Üniversitesi, (Türkiye)

Prof. Dr. Ali YAKICI

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Alpaslan OKUR

Sakarya Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Anarkul SALKINBAY

Al-Farabi Kazakh Notional Univertisy (Kazakistan)

Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Aynur ÖZ ÖZCAN

Ankara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ayşe İLKER

Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ

Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Bilginer ONAN

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Bülent ÖZKAN

Mersin Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Celal DEMİR

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Cemâl KURNAZ

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Uludağ Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Çetin PEKACAR

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ceval KAYA

Ardahan Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Deniz ABİK

Çukurova Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Derya YAYLI

Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Dursun YILDIRIM

Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)

Prof. Dr. Duygu UÇGUN

Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Emine KOLAÇ

Anadolu Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ercan ALKAYA

Fırat Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Erhan AYDIN

İnönü Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Eyüp AKMAN

Kastamonu Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Fahri TEMİZYÜREK

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Fatma ÖZKAN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ferruh AĞCA

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ferit YUSUPOV

Kazan Devlet Üniversitesi (Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. Feyzi ERSOY

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Figen GÜNER DİLEK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

Emekli Öğretim Üyesi, (Türkiye)

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

Ankara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Funda TOPRAK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Gülsel SEV

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Habibe YAZICI ERSOY

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hakan ÜLPER

Mehmet Akif Üniversitesi, (Türkiye)

Prof. Dr. Halit KARATAY

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR

Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hasan BAĞCI

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN

Uludağ Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hamiye DURAN

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hayati AKYOL

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. İlhan ERDEM

Malatya İnönü Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. İsa ÖZKAN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. İsmet ÇETİN

Gazi Üniversitesi (Ankara)

Prof. Dr. Jale DEMİRCİ

Ankara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Kamil İŞERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi, (Türkiye)

Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA

Uludağ Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Kutlay YAĞMUR

Tilburg University (Hollanda)

Prof. Dr. Leyla KARAHAN

Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)

Prof. Dr. Leyla UZUN

Ankara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Lindita XHANARİ LATİFİ

Tiran Üniversitesi (Arnavutluk)

Prof. Dr. Lokman TURAN

Atatürk Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet Ali AKINCI

Université de Rouen Normandie (Fransa)

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Kırgızistan)

Prof. Dr. Mehmet Vefa NALBANT

Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Melek ERDEM

Ankara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Muammer NURLU

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ

Atatürk Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Murat ÖZBAY

Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Musa ÇİFTCİ

Uşak Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH

Erciyes Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU

Uludağ Üniversitesi(Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa KURT

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa ÖNER

Ege Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa UĞURLU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi(Türkiye)

Prof. Dr. Naciye YILDIZ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nadir İLHAN

Ahi Evran Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ

Mersin Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Necati DEMİR

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Necdet Yaşar BAYATLI

Bağdat Üniversitesi (Irak)

Prof. Dr. Nergis BİRAY

Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nermin YAZICI

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nesrin SİS

Malatya İnönü Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN

Erciyes Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nurettin DEMİR

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA

Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)

Prof. Dr. Osman MERT

Atatürk Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ömer ÖZKAN

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Özay KARADAĞ

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Paşa YAVUZARSLAN

Ankara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Pervin ÇAPAN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Saadettin ÖZÇELİK

Dicle Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Sandybai BORANBAYEV

Regional Social-Innovational University (Kazakistan)

Prof.Dr. Salim KÜÇÜK

Ordu Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Sefa YÜCE

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Serkan ŞEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Suat UNGAN

Trabzon Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Şaban DOĞAN

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Süer EKER

Başkent Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY

Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)

Prof. Dr. Turgut TOK

Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ülkü GÜRSOY

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Vahit TÜRK

İstanbul Kültür Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ

Ege Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ

Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)

Prof. Dr. Zühal YÜKSEL

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Aliye USLU ÜSTEN

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ahmet AKKAYA

Adıyaman Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ahmet BALCI

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ahmet Zeki GÜVEN

Akdeniz Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Akartürk KARAHAN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Başak UYSAL

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Bayram BAŞ

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Bilge BAĞCI AYRANCI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Bülent BAYRAM

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Bülent GÜL

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Canan ASLAN

Ankara Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Cüneyt AKIN

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Deniz MELANLIOĞLU

Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Derya YILDIZ

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Dilek FİDAN

Kocaeli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Esra Karakuş TAYŞİ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Faruk GÖKÇE

Dicle Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ferhat ENSAR

Uludağ Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Filiz METE

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Gökhan ÇETİNKAYA

Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Gızılgül ABDULLAYEVA

Bakü Devlet Üniversitesi (Azerbaycan)

Doç. Dr. Gülcan ÇOLAK

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Gülnara ALİYEVA KOŞKUN

Bakü Slavyan Üniversitesi (Azerbaycan)

Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK

Erciyes Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Hülya YAZICI OKUYAN

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Jabbor İŞANKUL

Taşkent Folklorşinaslık Enstitüsü (Özbekistan)

Doç. Dr. Kadir Kaan BÜYÜKİKİZ

Gaziantep Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Kelime ERDAL

Uludağ Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Kemalettin DENİZ

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Lokman TANRIKULU

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Mahir KALFA

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Mehmet KARA

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Mesut GÜN

Mersin Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. M. Eyyüp SALLABAŞ

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Murat ATEŞ

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Müzeyyen ALTUNBAY

Giresun Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Oksana SOROKİNA

Çuvaş Devlet Üniversitesi (Rusya Federasyonu)

Doç. Dr. Ömer ÇİFTÇİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Özgür AY

Uşak Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Sadet MALTEPE

Balıkesir Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ

Bartın Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Sema ASLAN DEMİR

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Sercan DEMİRGÜNEŞ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Yusuf DOĞAN

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Mediha MANGIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi M. Kayahan ÖZGÜL

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TATCI

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Nuray KAYADİBİ

Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Ankhbayar DANUU

National University of Mongolia (Moğolistan)

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin PARLAKYILDIZ

Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kıbrıs)

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ATABEY

Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Özlem BAYRAK CÖMERT

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BARUTÇU

Kafkas Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ÖZTÜRK

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Yuliia TARASIUK

Odessa Meçnikov Milli Üniversitesi (Ukrayna)

Dr. Öğr. Üyesi Zeki GÜREL

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Maral Memmetberdiyevna KULİYEVA

Türkmen Devlet Milli Dünya Dilleri Enstitüsü Rektörü (Türkmenistan)

Dr. Firuz FEVZİ

Kabil Devlet Üniversitesi (Afganistan)

Dr. Juliana BARTA

Macaristan Bilimler Akademisi (Macaristan)

Dr. Ömer Faruk DEMİREL

Technische Universität Berlin (Almanya)