Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU

Düzenleme Kurulu Başkanı

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Fatma AÇIK

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Halil ÇELTİK

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Dilek ERGÖNENÇ AKBABA

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Nezir TEMUR

Gazi Üniversitesi, Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Müdürü

Doç. Dr. Yusuf UYAR

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Nazife Burcu TAKIL

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkan Yardımcısı