Katılım Şartları

Sempozyum Yeri


Sempozyumumuz çevrimiçi (online/uzaktan) olarak yapılacaktır.


Sempozyum Yayın Olanakları


Sempozyum katılımcılarımızın bildiri tam metinleri isteğe göre uluslararası yayınevi tarafından uluslararası kitap bölümü veya dergilerimizde (TSA Dergisi, Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi vb.) makale olarak yayınlanacaktır.