Sekreterya

Arş. Gör. Dr. Arife Ece EVİRGEN

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Arş. Gör. H. Merve ALTIPARMAK YILMAZ

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Arş. Gör. Tuğçe DAŞÖZ

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Arş. Gör. Türkan YILDIRIM

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Arş. Gör. Ömer ÇELİK

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Arş. Gör. Büşra GÜVEN

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Arş. Gör. Elif DEMİR

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Arş. Gör. Kürşat KAYA

Gazi Üniversitesi (Türkiye)