Bildiri Tam Metni Gönderimi

XII. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU
21-23 EKİM 2020, ANKARA


Makalenin Başlığı
(Times New Roman, 14 punto, aralık önce 6nk, sonra 6nk)
Yazarın Unvanı. Adı SOYADI , Yazarın Unvanı. Adı SOYADIÖzet


Özet bölümünün kelime sayısı 250-300 kelime arasında olmalıdır. (Times New Roman, 11 punto, aralık önce 6nk, sonra 6nk, satır aralığı 1.15). Özet bölümünün kelime sayısı 250-300 kelime arasında olmalıdır. (Times New Roman, 11 punto, aralık önce 6nk, sonra 6nk, satır aralığı 1.15). Özet bölümünün kelime sayısı 250-300 kelime arasında olmalıdır. (Times New Roman, 11 punto, aralık önce 6nk, sonra 6nk, satır aralığı 1.15).


Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime 1, anahtar kelime 2, anahtar kelime 3, anahtar kelime 4.


Giriş (Times New Roman, 12 punto, aralık önce 18nk, sonra 6nk, satır aralığı 1.15)


Yazı tipi Times New Roman 11 punto. Aralık önce 6nk, sonra 6nk. Satır aralığı 1.15. Yazı tipi Times New Roman 11 punto. Aralık önce 6nk, sonra 6nk. Satır aralığı 1.15. Yazı tipi Times New Roman 11 punto. Aralık önce 6nk, sonra 6nk. Satır aralığı 1.15. Yazı tipi Times New Roman 11 punto. Aralık önce 6nk, sonra 6nk. Satır aralığı 1.15. Yazı tipi Times New Roman 11 punto. Aralık önce 6nk, sonra 6nk. Satır aralığı 1.15. Yazı tipi Times New Roman 11 punto. Aralık önce 6nk, sonra 6nk.


Ana Başlıklar (Times New Roman, 12 punto, aralık önce 18nk, sonra 6nk, satır aralığı 1.15)

Yazı tipi Times New Roman 11 punto. Aralık önce 6nk, sonra 6nk. Satır aralığı 1.15. Yazı tipi Times New Roman 11 punto. Aralık önce 6nk, sonra 6nk. Satır aralığı 1.15. Yazı tipi Times New Roman 11 punto. Aralık önce 6nk, sonra 6nk. Satır aralığı 1.15


Alt Başlıklar (Times New Roman, 11 punto, aralık önce 18nk, sonra 6nk, satır aralığı 1.15)

Yazı tipi Times New Roman 11 punto. Aralık önce 6nk, sonra 6nk. Satır aralığı 1.15. Yazı tipi Times New Roman 11 punto. Aralık önce 6nk, sonra 6nk. Satır aralığı 1.15. Yazı tipi Times New Roman 11 punto. Aralık önce 6nk, sonra 6nk. Satır aralığı 1.15. Yazı tipi Times New Roman 11 punto. Aralık önce 6nk, sonra 6nk. Satır aralığı 1.15..


Başlık Başlık Başlık Başlık Başlık
Başlık 1.1 2.2 3.3 4.4
Başlık 1.1 2.2 3.3 4.4
Başlık 1.1 2.2 3.3 4.4


Tabloların altında yazılacak metnin formatı Yazı tipi Times New Roman 11 punto. Aralık önce 12nk, sonra 6nk. Satır aralığı 1.15. Tabloların altında yazılacak metnin formatı Yazı tipi Times New Roman 11 punto. Aralık önce 12nk, sonra 6nk. Satır aralığı 1.15. Tabloların altında yazılacak metnin formatı Yazı tipi Times New Roman 11 punto. Aralık önce 12nk, sonra 6nk. Satır aralığı 1.15.


Sonuç (Times New Roman, 12 punto, aralık önce 18nk, sonra 6nk, satır aralığı 1.15)

Yazı tipi Times New Roman 11 punto. Aralık önce 6nk, sonra 6nk. Satır aralığı 1.15. Yazı tipi Times New Roman 11 punto. Aralık önce 6nk, sonra 6nk. Satır aralığı 1.15. Yazı tipi Times New Roman 11 punto. Aralık önce 6nk, sonra 6nk. Satır aralığı 1.15. Yazı tipi Times New Roman 11 punto. Aralık önce 6nk, sonra 6nk. Satır aralığı 1.15.


Kaynakça (Times New Roman, 12 punto, aralık önce 18nk, sonra 6nk, satır aralığı 1.15)

Soyadı, A. ve Soyadı, A. (2019). Makalenin başlığı makalenin başlığı makalenin başlığı. makalenin başlığı makalenin başlığı. Derginin Adı Derginin Adı. Sayı Bilgisi, sayfa bilgisi.

Soyadı, A. (2019). Kitabın başlığı kitabın başlığı kitabın başlığı kitabın başlığı kitabın başlığı kitabın başlığı kitabın başlığı. Şehir: Yayınevinin Adı.

Kaynaklar Times New Roman, 11 punto, aralık önce 6nk, sonra 6nk, satır aralığı 1.15, paragraf girintisi 1cm olarak düzenlenmelidir.ÖRNEK KAYNAKÇA GÖSTERİMİKİTAPLAR

1) Tek yazarlı kitap:
Kaynakçada: Karahan, L. (2012). Türkçede Söz Dizimi, Ankara: Akçağ Yayıncılık.
Metin içinde: (Karahan, 2012: 107)
2) İki yazarlı kitap:
Kaynakçada: Kılıç, U. ve Takıl, N.B. (2017). Oyun ve Etkinliklerle Türkçe Öğretimi, Ankara: YDS Publishing.
Metin içinde: (Kılıç ve Takıl, 2014: 112)
3) İkiden çok yazarlı kitap:
Kaynakçada: Büker, S., Aşıkoğlu, R. ve Sevil, G. (2008). Finansal Yönetim, IV. Baskı, Ankara.
Metin içinde: (Büker vd., 2008: 286)
4) Derleme kitap:
Kaynakçada: İnalcık, H. (2000). Tarihsel Bağlamda Sivil Toplum ve Tarikatlar, (Ed: E.F.Keyman ve A.Yaşar Sarıbay), Global Yerel Eksende Türkiye, İstanbul: Alfa Yayınları.
Metin içinde: (İnalcık, 2000: 594).KİTAPTA BÖLÜM

Kaynakçada: Çiftçi, Ö. (2019).Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, İçinde: Türkçe Öğretiminin Tarihçesi (Ed: K. Bulut), Ankara: Pegem Yayınları.
Metin içinde: (Çiftçi, 2019: 119)MAKALELER

1) Tek yazarlı makale:
Kaynakçada: Karahan, L. (2000). Yapı Bakımından Cümle Sınıflandırmaları Üzerine, Dil ve Edebiyat Dergisi, 582(2):16-23.
Metin içinde: (Karahan, 2000: 21)
2) İki yazarlı makale:
Kaynakçada: Kalenderoğlu, İ. ve Chang, W.Ch. (2017). Tayvanlı Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri, Türkiye Sosyal Araştırmaları Dergisi, 1(1):124-135.
Metin içinde: (Kalenderoğlu ve Chang, 2017: 125)
3) Aynı yazara ait birden fazlar eser:Aynı yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri makalede kullanılmışsa eserler a,b,c, şeklinde sıralamaya tabi tutulur.
Kaynakçada: Gregory, A.W. ve Hansen, B.E. (1996a). Residual-based Tests for Cointegration in Models with Regime Shifts, Journal of Econometrics, 70:1-26.
Metin içinde: (Gregory ve Hansen, 1996a: 22)
Kaynakçada: Gregory, A. W. ve Hansen, B. E. (1996b). Tests for Cointegration in Models with Regime and Trend Shifts. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 58(3): 555 – 559.
Metin içinde: (Gregory ve Hansen, 1996b: 198)ÇEVİRİ ESERLER

Kaynakçada: Kasımov, B. (2007). Milli Uyanış, (Çev. F. Açık), Ankara: Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
Metin içinde: (Kasımov, 2007: 120)TEZLER

Kaynakçada: Ergönenç, D. (2008). Kazak ve Nogay Türkçesi Yazı Dillerinde Tasvir Filleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
Metin içinde: (Ergönenç, 2008: 75)YAZARI BELLİ OLMAYAN RESMİ, ÖZEL YAYINLAR, RAPORLAR Vb.

Kaynakçada: MEB. (2012). İlköğretim Fen ve Teknoloji Ders Kitabı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi, İkinci Baskı.
Metin içinde: (MEB, 2012: 65)İNTERNET KAYNAKLARI

Kaynakçada: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2014). Enflasyon Raporu 2013-IV, http://www.tcmb.gov.tr (Erişim tarihi: 10.02.2014).
Metin içinde: (TCMB, 2014)